Работни автора
1 II. ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА САМООРГАНИЗИРА
2 III. СЕТЛЕРЕТИКА – НОВА ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА НАУКА ЗА «ПРЕХВЪРЛЯНЕ» НА ЛИЧНОСТТА?
3 I. АНАЛИЗ НА НЯКОИ ТЕНЦЕНЦИИ В ЕВОЛЮЦИЯТА НА ВЪЗГЛЕДИТЕ ЗА «ИНВАРИАНТНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА ПО ОТНОШЕНИЕ НА НОСИТЕЛЯ» ПО ЛИТЕРАТУРНИ ИЗТОЧНИЦИ.[1]
4 IV. ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ПРОГРАМА ПО СЕТЛЕРЕТИКА.
5 VIII. ЗА МАТЕМАТИЧЕСКИТЕ МЕТОДИ В СЕТЛЕРЕТИКАТА.
6 VI. ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА НАНОНЕВРОИНТЕРФЕЙС МЕЖДУ МОЗЪК И КОМПЮТЪР.
7 V. ПРЕСЕЛНИЦИ – 2. Към въпроса за прехвърляне на съзнанието.
8 VII. ВРЕМЕ Е ДА СЕ ИНВЕСТИРА В СЕТЛЕРЕТИКАТА.
9 XI. ФУНДАМЕНТАЛНАТА НАУКА ЗА ПРИЧИНИТЕ ЗА ГЛОБАЛНИТЕ КАТАСТРОФИ И ЗА ВЪЗМОЖНИТЕ НАЧИНИ ЗА СПАСЯВАНЕ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО ОТ ГИБЕЛ.
10 XII. СЕТЛЕРЕТИКАТА, КАТО НОВА КОНЦЕПЦИЯ, НАУКА И ТЕХНОЛОГИЯ ЗА БЕЗСМЪРТИЕ (1996 – 2015).
11 IX. СЕТЛЕРЕТИКА, ИЛИ «ДИГИТАЛИЗИРАН» МОЗЪК.
12 Сеттлеретика-2016: Рукопись — заменит кибер-телепатия[1].
13 СЕТТЛЕРЕТИКА-2018: НАНОНЕЙРОТЕХНОЛОГИИ.